Co je Darknet

Existuje mnoho příkladů,,Temného internetu“ a každá z těchto sítí funguje trochu jinak. Mezi tyto stránky patří takové weby, jejichž soubor robots.txt je nastaven tak, aby zabránil Googlu a dalším vyhledávačům, aby je identifikovali na internetu, aby je vyloučili z vyhledávání. Mohou to být soukromé osobní webové stránky, intranety atd.
richard nixon
Nicméně, tento temný internet (termín je často zaměňován s názvem Deepnet), je mnohem víc než jen prevence indexování vyhledávači. Webové stránky společnosti Darknet jsou anonymní, tzn. nelze zjistit, kdo jsou weboví vlastníci při návštěvě takovýchto webových stránek. Neindexovaní majitelé webových stránek mohou být stále vysledováni při pohledu na to, kdo zakoupil název domény atd. Webové stránky v Darknetu jsou weby, které požívají síť Tor (The Cigarette Router). Základem sítě Tor je zahrnout tolik uzlů, aby nebylo možno sledovat jejich původ, nebo o jaké data jde a odkud pocházejí.


Je Darknet dostupný?

Normální prohlížeče nemohou proniknout do těchto druhů sítě, jejichž domény nejvyšší úrovně jsou nazývány koncovkou,,.onio“, protože názvy domén nejsou normální. Tyto domény jsou vytvořeny společností Onion, pokud tedy hostíte své anonymní webové stránky pomocí sítě Onion, nebo Tor. Serverů DNS tak nemá nikdo ponětí o tom, co jsou a pokud se pokusíte dostat na některý z webů, dostanete jeho chybné zobrazení o nenalezení. Pouze servery Onion vědí, jak vyhledat tyto názvy domén.
krvavá dlaň
Darknet je součástí internetu, který hostí anonymní webové stránky, které z velké části nemají právní obsah, jako jsou drogy, zakázaná pornografie a videa s opravdu hrůzným obsahem. Okolo toho, kdo a odkud spravuje tyto stránky, vznikají různé teorie. Ne také do všech částí se dostanete bez problémů. Videa s opravdu nepříjemným obsahem může údajně shlédnout pouze člověk „na pozvání“. Na to, abyste se stali vhodným kandidátem na shlédnutí takového videa, není žádný jasný postup, nicméně bychom Vám to ani nedoporučovali.