Zaplaťte zálohu na daň včas!

Kromě toho, že jste povinni si sami ohlídat termíny a zda tedy jste povinni platit, je potřeba také si spočítat své pomocí, v jaké výši máte zálohu platit. Jak bylo řečeno, kapacita Finanční správy České republiky není natolik velká, aby mohli každého jednotlivého plátce informovat o termínu a výši jeho platby. Zda i vy jste nebo nejste povinni zálohy platit si můžete zkontrolovat v §38a zákona o dani z příjmu.
urovnané peníze.jpg
Co říká tento předpis?
Při stanovení výše a četnosti se vychází právě z posledního daňového přiznání, respektive z poslední známé daňové povinnosti. Zaplacené zálohy se započítávají v daňovém přiznání na skutečnou výši daně. Záloha na daň se spravuje jako daň podle daňového řádu.
nástěnný kalendář.jpg
Kdo podle předpisu tedy zálohy neplatí?
1. Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední daňové povinnosti nepřesáhly více než 30.000,- Kč.
2. Zálohy také neplatí obce či kraje.
3. Zálohy také neplatí zůstavitelé ode dne smrti.
4. Pokud má poplatník daň stanovenou paušálem, neplatí také zálohy na daň.

Kolik tedy platit a v jakém případě?
· Poplatník je povinen platit zálohy, které jsou vypočítány z daňové povinnosti, která přesáhla 30.000,- Kč, ale nepřesáhla 150.000,- Kč. Pokud jste v tomto pásmu, pak musíte platit do 15.6. každého roku (vždy dle aktuálního výsledku předchozího výsledku hospodaření) zálohu ve výši 40 %.
· Poplatníci, jejichž daňová povinnost z posledního období přerostla přes 150.000,- Kč mají povinnost platit ¼ výše z poslední daňové povinnosti.
aukční kladivo.jpg
Kdy platit?
· Jak bylo zmíněno, termín platby je do 15.6. a dále také ale do 15.12. v každém roce. Tím tedy poplatníci na dani zaplatí zálohy ve výši 80 % své daňové povinnosti a na základě ročního vyúčtování pak doplácí již jen dvacet procent.
· Pokud jste ve druhé skupině poplatníků, platíte první zálohu do 15. března, druhá záloha do 15. června, třetí pak do 15. září a poslední pak do 15. prosince v daném zdaňovacím roce.