Tábor plný tance


Máte doma malou dceru, která doslova miluje tanec? Rádi byste jí tedy dopřáli nÄ›jaké to taneÄní vyžití, které by si pÅ™es léto mohla užít? ProÄ ji tedy neposlat na taneÄní tábor? Využijte dÄ›tský tábor 2014 BeneÅ¡ov. Dívky i chlapci si tu užijí spousty legrace, nauÄí se tolik sestav, které pozdÄ›ji pÅ™edvádÄ›jí na vystoupení. Je pro nÄ› pÅ™ipraven i bohatý doprovodný program, takže se nudit nebudou! Vyberte si tedy nÄ›který z termínů táborů a dopÅ™ejte své holÄiÄce to nejlepší, legraci, nauku i poznání!

Pohyb pro každého

Tábor je pro vÅ¡echny pohybovÄ› nadané dÄ›ti, které zde mají výborné zázemí v podobÄ› vlastního taneÄního sálu, a pÅ™i hezkém poÄasí mají možnost venkovního trénování, na velké asfaltové ploÅ¡e. A jaký tanec se mohou nauÄit? Hlavní náplní jsou pÅ™edevším dva populární styly, a to hip-hop a streetdance. Pokud by ovÅ¡em byl vyjádÅ™en zájem ze strany dÄ›tí, je urÄitÄ› možné zapojit také výuku spoleÄenských tanců, které v budoucnu jistÄ› využijí. Tak se rozhodnÄ›te pro ten správný termín a dopÅ™ejte své dceÅ™i nezapomenutelné dny na táboÅ™e, kde si může najít nové kamarády, se kterými se může stýkat i jindy, než jen o prázdninách!