Spálením to nekončí

Odpad se dá likvidovat různě, nejčastěji je likvidován ve spalovnách . To je asi ten nejsnadnější způsob. Možná se to tak na první pohled jen zdá, to co projde spalovnou a co z ní vyjde je jen zlomek, kde ale zůstává ten rozdíl. Spalovna je něco jako pec, kde teplota přesahuje i jeden tisíc pět set stupňů Celsia. Tento způsob není zrovna dvakrát ekologický, neboť při něm vznikají toxické látky, které končí ve vodě nebo v ovzduší a mají tak negativní dopad na životní prostředí a člověka, a to hlavně díky látce dioxin, která je rakovinotvorná. Nebezpečný toxický odpad jsou téměř tři procenta váhy toho, co spalovna zpracuje.
odpadky v kontejneru.jpg
Ani energie vznikající při spalování není mnoho, mnohem více je jí spotřebováno při likvidaci samotné, proto by z tohoto důvodu mělo být maximum odpadového materiálu určeno k recyklaci. Trochu jiné je to s biomasou, na tu jsou určeny jiné druhy spaloven.
Spalovny nejsou ideálním způsobem likvidace odpadu, kromě toho, že zatěžují životní prostředí a jsou energeticky náročné, sami potřebují místo, kam zbylé odpadní látky umisťují a navíc je to finančně náročné. Recyklace jako taková je finančně méně náročnější a samozřejmě ekologičtější. Tahle varianta však vyžaduje důkladné naplánování. Celý tento proces je zakletým kruhem, pokud spalovna dostává méně odpadu, její provoz je nákladnější a naopak, čím více odpadu, tím více se ušetří na jejím provozu.
tříděný odpad.jpg
Svým způsobem se tak dostává do střetu s recyklací i přesto, že je finančně výrazně levnější a zdaleka nemá tak negativní dopad na přírodu a člověka. Stavby nových spaloven jsou v rukou politiků a měst, která je provozují nebo stojí za jejich stavbou. Čísla hovoří za vše, během jednoho měsíce se u nás spálí kolem osmdesáti tisíc tun odpadu, v České republice je kolem desítky velkých spaloven.