Práce na celý život

Pokud chce člověk žít smysluplný a naplněný život, tak jej bez osobního růstu, ve všech čtyřech základních životních oblastech, nemá šanci dosáhnout. Ať už je to:

oblast rodiny – role partnera, manžela, rodiče, syna či dcery

oblast zdraví – vyvážená strava, dostatek pohybu, pozitivní myšlení

oblast vydělávání peněz – schopnost dělat práci, která mě uspokojuje

oblast mentální – mentální, duševní a duchovní rozvoj
muž a západ slunce

Všechny čtyři oblasti vyžadují, pro každého z nás, stejné množství práce sám na sobě. Kolik lidí už to dotáhlo daleko profesně, ale šťastní nejsou. Protože se jim rozpadla rodina, nebo selhalo zdraví. Velký podíl na tom, čeho v životě dosáhneme, má nejen délka a náročnost studia, ale i nejbližší okolí. A proto je potřeba pečlivě vážit, jakými informacemi se necháte formovat. Pracujte na sobě celý život! Poznat sám sebe je cílem, který pomáhá dosáhnout osobního úspěchu. Kupodivu mnoho lidí je nakloněno cizím názorům na to, co znamená být úspěšný a nevěnují pozornost, co je důležité pro ně samotné. Věnujeme-li náš čas a úsilí porozumět názoru někoho jiného na svůj osobní úspěch a přitom ignorujeme svoje nesouhlasné myšlenky, jsme vyčerpaní a nespokojení. Hlavní krok kupředu je uvědomit si, co je pro nás opravdu důležité. Vylepšování naší znalosti sebe sama a uskutečňování našich cílů může být velmi osvobozující. Nikdy bychom se ale neměli vzdát pravidel společnosti, ve které žijeme. Nemůžeme odpovídat za chování druhých lidí, ale můžeme kontrolovat naše vlastní. Musíme si uvědomit, že systémy hodnot ostatních nejsou o nic méně důležité, než ty naše vlastní. Spolu s růstem osobnosti stoupá i přirozený vliv na lidi. Člověk se stává přirozenou autoritou ve všech oblastech svého života. Což ocení nejen ve své profesi, ale například i při výchově svých dětí. Nechejte se inspirovat zajímavou úvahou na .
balancování na skále

Můžeme žít plnější a radostnější život? Objevit své silné stránky a umět je rozvíjet? Najít slabá místa a cestu k jejich posílení? Být prospěšný sobě i druhým?