Kdy se Seznam PPC reklama vyplatí, a kdy jsou lepší nákupy Google prostoru?

Pay-per-click je jednou z často používaných typů reklam. A není divu, koneckonců je poměrně účinná ve zvyšování návštěvnosti webu dané firmy a celkově i v přilákání nových zákazníků. To ovšem platí jen tehdy, pokud je skutečně dobře provedena.

obrázek vyhledávacího panelu

To mimo jiné znamená i její umístění na často navštěvované webové stránce. Ideální pro tento účel jsou nejrůznější vyhledávače. Čím používanější, tím lepší. Avšak který je ten nejpoužívanější? Tento údaj se může měnit podle oblasti.

Například celosvětově je zdaleka nejpoužívanější Google. Ovšem v našich končinách jej předčí náš Seznam, i kdyže třeba říci, že mladí lidé spíše používají právě Google. Nicméně to znamená, že pro určitou cílovou skupinu je Seznam PPC reklama vhodnější.

Je tedy nutné přemýšlet, na koho přesně cílíme, než například uděláme nákupy Google prostoru na jejich webových stránkách. Někdy totiž může být lepší právě domácí vyhledávač.

Jak však již bylo řečeno, záleží především na cílové skupině a také na trhu, který chceme zasáhnout. Pokud budeme působit jen v České republice, pak zde není problém. Avšak jestliže chceme pokrýt i zahraniční trh, pak je zde nutné uvážit, který způsob nám přinese největší profit.

barevný znal Google

Jistě, je možné zkombinovat reklamu typu PPC na několika vyhledávačích, a skutečně se to mnohdy tak dělá. Je však nutné si uvědomit, že to stojí peníze, a každá firma má jen omezený rozpočet, který může na tento účel dát. Navíc minimalizace nákladů je jednou ze základních ekonomických pouček. Je potřeba se tedy velmi dobře rozmyslet, do čeho investovat.

I proto se mnohdy vyplatí použít služeb odborníka, zvláště pokud nemáte v tomto oboru zkušenosti a nemůžete v danou chvíli najmout na plný úvazek někoho, kdo je má. Jistě, za tyto konzultační služby budete muset zaplatit. Věřte ale, že se vám to v konečném důsledku rozhodně vyplatí.