Zlaté pravidlo uživatele

Existuje mnoho věcí, na které lidstvo v současnosti hřeší: životní prostředí, přelidněnost inteligenci, nebo téměř bezprostřední možnost komunikace. S příchodem internetu přišel příslib možnosti bezprostřední interakce, kdekoli a s kýmkoli. Vznikla nová odvětví zábavy, spolu s novým způsobem vstřebávání informací. Velká síla obnáší velkou zodpovědnost. Toto nepsané pravidlo bylo odedávna základním pilířem internetu. Platí dodnes?
webové stránky youtube
 
Zlaté Pravidlo
Tak, jako u čehokoli osobního používání internetu je osobní a soukromé do té doby, dokud nenarušuje osobní prostor a soukromí druhého člověka. Bylo a stále je proto doporučováno, mít co možná nejméně dostupných osobních údajů. S rozmachem sociálních sítí se však na tato varování málokdy bere zřetel. A úniky informací poukazující na obchod s osobními údaji, je na denním pořádku. Kanadský parlament, po neúspěšných předvoláních majitele společnosti Facebook k diskuzi na toto téma, hrozí hlavě firmy vězením, pokud se při příští návštěvě Kanady nedostaví.
Pocit Bezpečí
Mark Zuckerberg byl dokonce předvolán před americký senát, kde zodpovídal otázky na téma bezpečnosti platformy, včetně umlčování konzervativních hlasů a bránění tak svobodě projevu. Platforma Youtube, společnosti Google se dostala pod palbu kritiky poté, co se zavázala více podporovat média a potlačovat nepravdy a konspirační teorie. Mnozí argumentují, že jde ze strany Youtube o zátah vůči uživatelům, kteří platformu propagovali, díky hodinám, které věnovali vytváření si jména a obecenstva.
dav lidí na ulici
Výhra za každou cenu
Takovéto silové jednání mnohdy nevyvrátí argumenty opozice a naopak je ještě více utvrdí v jejich přesvědčení. Možnost otevřené diskuze a volného přístupu k informacím, je to, co mnohé k internetu přitahuje. Jsou zde názory, co se ne každému líbí? Ukažme tedy druhou stranu mince v parametrech, které jsou nastaveny. Může se potom stát, že někdo posune hranice, na náš úkor. Máme možnost využívat a zpracovávat informace, tak, jako nikdy dřív. Využijme tedy této možnosti k obohacení, nikoli útočení. Mnohdy je totiž slovo mocnější, než hozené a rozlité mléko